உள்ளூர் முக்கிய செய்திகள்

பேரவல நினைவுத் தூபி மீண்டும் அதே இடத்தில் ! படங்கள்

யாழ்ப்பாணப் பல்கலைக்கழகத்தில் கடந்த 8 ஆம் திகதி வெள்ளிக்கிழமை இடித்து அழிக்கப்பட்ட முள்ளிவாய்க்கால் மனிதப் பேரவல நினைவுத் தூபி அமைந்திருந்த இடத்தில் தூபியை மீள அமைப்பதற்காக அடிக்கல் நாட்டி வைக்கப்பட்டுள்ளது.


Advertisements