கொரோனா தடுப்பு மருந்து முழுமையான விளக்கம்

இஸ்ரேல் நாட்டில் தலைமை உயிரியல் ஆய்வகத்தின் விஞ்ஞானிகள் கொரோனா வைரஸுக்கான ஆன்டிபாடி மருந்தை வெற்றிகரமாக கண்டறிந்து விட்டதாக அந்நாட்டின் பாதுகாப்பு அமைச்சர் நஃப்தாலி பேனெட் கூறியுள்ளார்.

இந்த ஆன்டிபாடி மருந்து உடலில் இருக்கும் வைரஸைத் தாக்கி அதனை செயல்படவிடாமல் தடுக்கும் என கூறப்படுகிறது.

இந்த ஆன்டிபாடி மருந்து தற்போது காப்புரிமை பெறும் நடைமுறையில் உள்ளது. காப்புரிமை பெற்றவுடன் தயாரிப்பு பணியில் ஈடுபடவுள்ளோம் என இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் கூறுகிறார்.

செவ்வாயன்று இதுகுறித்து இஸ்ரேல் பாதுகாப்பு அமைச்சர் டிவிட்டர் பக்கத்தில் மூன்று ட்வீட்கள் பதிவு செய்திருந்தார்.

கடந்த இரண்டு நாட்களில் ஐஐபிஆர்(இஸ்ரேல் இன்ஸ்டியூட் ஃபார் பயோலாஜிகல் ரிசர்ச்) வெற்றிகரமாக கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான ஆன்டிபாடி ஒன்றை கண்டறிந்துள்ளது என முதல் டிவிட்டரில் பதிவிட்டார்.

இரண்டாவது பதிவில் அந்த ஆன்டிபாடியில் இருக்க வேண்டிய முக்கிய அம்சங்கள் பதிவிடப்பட்டிருந்தது.

1. மொனோக்ளோனல் ஆன்டிபாடியாக இருக்க வேண்டும், புதியது மற்றும் சுத்திகரிக்கப்பட்டதாக இருக்க வேண்டும்; ஆபத்தான ப்ரோடீன்கள் குறைவாக இருக்க வேண்டும்.

2. இந்த ஆன்டிபாடி கொரோனா வைரஸை செயலிழக்கச் செய்ய வேண்டும்.

3. இந்த ஆன்டிபாடி கொரோனா வைரஸின் மேல் பரிசோதனை செய்யப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

உலகம் முழுவதும் வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிவியல் வெளியீட்டுகளைப் பார்க்கும் போது ஐஐபிஆர் தயாரித்த இந்த ஆன்டிபாடியில், மேல் கூறப்பட்டுள்ள அனைத்து தகுதியும் பூர்த்தி செய்யப்பட்டுள்ளது என மூன்றாவது ட்வீட்டில் பதிவிடப்பட்டிருந்தது.

மொனாக்ளோனல் ஆன்டிபாடி என்றால் என்ன?

அமெரிக்காவின் தேசிய புற்றுநோய் நிறுவனத்தின் கூற்றுப்படி மொனொக்ளோனல் ஆன்டிபாடி என்பது ஒரு வகையான ஊட்டச்சத்து அதாவது ப்ரோடீன் ஆகும். இது ஆய்வகத்தில் தயாரிக்கப்படும். நோயாளிகளின் உடலில் நோய்க்காரணிகளாக இருக்கும் பிறபொருட்கள் மீது இது ஒட்டிக்கொள்ளும்.

மொனொக்ளோனல் ஆன்டிபாடி பலவகைப்படும். இதுவரை பல வகையான புற்றுநோய் சிகிச்சையில் இது பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது.

டெல்லி கங்காராம் மருத்துவமனையின் மருந்து துறையின் துணை தலைவர் டாக்டர். அதுல் கக்கட், “மொனொக்ளோனல் ஆன்டிபாடி என்பது புதிது கிடையாது. இதற்கு முன்பு புற்றுநோய் சிகிச்சை மற்றும் பாக்டீரியா, மூட்டு வலி, பலவகையானதொற்றுகளுக்கு சிகிச்சையாக பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளது,” என்றார்.

மேலும் இது தயாரிக்கப்பட்டு உடனடியாக பயன்படுத்தும் வண்ணம் கிடைக்கும். இந்த பெயரில் உள்ள மோனொ என்றால் ஒன்று என்று பொருள். இந்த ஆன்டிபாடி எதைகுறியாக வைத்து உருவாக்கப்பட்டதோ அதற்கு எதிரான செயல்களை செய்யும் என்றார்.

இது எவ்வாறு வேலை செய்யும்?

நம் உடல் தொற்றை தடுக்க பல பிரிவுகளாக வேலை செய்கிறது. உடலினுள் இயற்கையாகவே ப்ளாஸ்மா செல்கள் இம்யூனோக்ளோபின் என்னும் பிறபொருள் எதிரியை தயாரிக்கின்றன.

இந்த மொனொக்ளோபின் ஆன்டிபாடி இம்யூனொக்ளோபின் ஆன்டிபாடி போன்றே இருக்கும். அதனால் அதன் பெயரில் க்ளோன் என்று இருக்கிறது. இது இம்யூனோக்ளோபின் ஆன்டிபாடியினுள் இருக்கும்.

மொனொக்ளோபின் ஆன்டிபாடி பிறபொருட்களின் செல்மீது ஒட்டிக்கொண்டு அதை செயலிழக்கச் செய்யும் என்கிறார் மருத்துவர் அதுல்.

மொனொக்ளோனல் ஆன்டிபாடி எவ்வாறு தயாரிக்கப்படுகிறது?

மருத்துவர் அதுல் கூறுகையில், நமக்கு தேவைப்படும் வகையான செல்களை முதலில் ஒரு விலங்குக்கு செலுத்தப்படும். பெரும்பாலும் எலிகளுக்கு செலுத்தப்படும். அந்த விலங்கு ஆய்கத்திற்கு எடுத்து செல்லப்படும்.

கல்லீரலுக்கு பக்கத்தில் மண்ணீரல் என்று உடலில் ஒரு உறுப்பு உண்டு. அந்த விலங்கின் இந்த பகுதியிலேயே பிறபொருள் எதிரி அதாவது ஆன்டிபாடி உற்பத்தியாகும். ஆன்டிபாடி மற்றும் இந்த மண்ணீரலின் செல்கள் இணைந்து ஒரு கூட்டு செல் உருவாகும். இதை ஹைபர்டோமா என்பர். அதாவது ஆன்டிபாடிகள் தயாரிக்க அடிப்படையாக இருக்கும் கூட்டு செல்லை ஹைபர்டோமா என்பர். இந்த ஹைபர்டோமா மூலம் ஆன்டிபாடி தயாரிக்கப்படும். பின் இதை வெளியில் எடுத்து மனிதர்களுக்கு செலுத்துவார்கள் என்கிறார் மருத்துவர் அதுல்.

இதையும் படியுங்கள்!