யாழ்ப்பாணத்தின் பிரபல ஆசிரியர் காலமானார்

யாழ் மாவட்டத்தில் தரம் 5
புலமைப்பரிசில் பரீட்சை வினாத்தாள்
தயாரிப்பு, விற்பனையில் கொடிகட்டி
பறந்த ஆசிரியர் வே.அன்பழகன்
காலமாகியுள்ளார்.
நோய்வாய்ப்பட்டிருந்த நிலையில்,
இன்று காலமாகியுள்ளார்.

இதையும் படியுங்கள்!