இன்றைய பரிசோதனையில் வடமாகாணத்தில் 29 பேருக்கு தொற்று விபரம்

இன்று வட மாகாணத்தில் 637
பேருக்கு COVID-19 பரிசோதனை
செய்யப்பட்டது.
*
இன்றைய பரிசோதனையில்
வடமாகாணத்தில் 29
பேருக்கு தொற்று
உறுதிசெய்யப்பட்டுள்ளது.
* யாழ் மாவட்டம்-25
* கிளிநொச்சி மாவட்டம் -1
*வவுனியா மாவட்டம் -1
*மன்னார் மாவட்டம் – 2

இதையும் படியுங்கள்!